PUCHMAJER Antonín – Na domě čp.1 Na Vidouli 1 v Praze 5-Jinonice

Na domě čp.1 Na Vidouli 1 v Praze 5-Jinonice je bronzová pamětní deska s reliéfním portrétem a textem:

„V těchto místech žil a tvořil od dubna 1804 do prosince 1805 národní buditel P. Antonín Jaroslav Puchmajer básník a jazykovědec. Přeložil zde Montesquieuův „Temple de Gnide“ a vydal první česky psanou příručku ruštiny „Prawopis rusko-český“.

Bronzová deska od sochaře M.Kužely z roku 1955

PŠTROSS František – Na přední stěně hrobky Olšanské hřbitovy I oddíl II1 Praha 3 Žižkov

Na přední stěně hrobky Olšanské hřbitovy I oddíl II1 Praha 3 Žižkov je pamětní deska se znakem hl.města Prahy a textem:

„1861 1863 František Pštross první český primátor Hl.města Prahy neohrožený bojovník za práva českého národa Z projevu v první schůziměst.zastupitelstva6.července 1861: Od nás, pánové, to bude záviseti, jak daleko my také naší mateřské řeči české dalšího průchodu zaopatříme … Slovo české má nyní tu samou vážnost jako ji vždy výhradně mívalo slovo německé Račte, pánové, dle libosti v debatách a návrzích řeč českou použíti a neostýchati se snad z té příčiny, že řeč česká tak plynně z úst nejde jako řeč německá. Není to vina naše, jest to vina okolností v kterých jsme žili …“.