KADLEC František – Na sloupu veřejného osvětlení, ul. Františka Kadlece, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

Na sloupu veřejného osvětlení v ulici Františka Kadlece v blízkosti benzinové pumpy OMW v pražské Libni je pod červenou smaltovanou cedulí s názvem ulice instalována také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

František Kadlec – (1876 – 1942) – Původním povoláním vzorkařský dělník, později představitel odborových svazů vzorkařů a kovodělníků. Byl členem Rady hlavního města Prahy. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje, zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


CHOCHOLOUŠEK Prokop – Na sloupu veřejného osvětlení, ul.Chocholouškova 35/8, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš, 2021

Na sloupu veřejného osvětlení před domem ul. Chocholouškova 35/8 v pražské Libni je instalována modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Prokop Chocholoušek
(1819 – 1864)
Novinář a spisovatel, autor romantických próz z českých
a jihoslovanských dějin. Přítel Jana Nerudy, sledován rakouskou policií pro své satirické a vlastenecké články v novinách.

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

HLAVÁČEK Karel – Na sloupu veřejného osvětlení ul. Karla Hlaváčka, Praha 8 – Libeň

Foto Josef Kareš

V ulici Karla Hlaváčka v pražské Libni je před novostavbou domu čp. 2277/1 na sloupu veřejného osvětlení instalována pod červenou cedulí s názvem ulice také modrá smaltovaná dodatková uliční cedule s textem:

Karel Hlaváček
(1874 – 1898)
Básník, malíř a grafik. Patří k představitelům české dekadentní
poezie. Symbolismus uplatňoval i v ilustracích a grafických
úpravách knih. Většinu života prožil v Libni, kde se zapojil
i do sokolského hnutí. Zemřel předčasně na tuberkulózu.

Foto Josef Kareš
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy