ŠPANIEL Otakar – na sloupu veřejného osvětlení, ul. Španielova, Praha 6 – Řepy

Foto Josef Kareš, 2021

Na sloupu veřejného osvětlení v ulici Španielova v pražských Řepích je pod červenou uliční cedulí instalována modrá smaltovaná dodatková cedule s textem:

Otakar Španiel
(13.6.1881 – 15.2.1955)
český sochař, řezbář a medailér, věnoval se bustám, proslul reliéfní tvorbou,
impresionista, poté přešel ke klasickému pojerí, profesor Uměleckoprůmyslové
školy v Praze a Akademie výtvarných umění, člen výtvarného spolku Mánes,
za 2.světové války vězněn v koncentračním táboře

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

SOCHÁŇ Pavol – na panelovém domě ul. Socháňova 1126/13, Praha 6- Řepy

Foto Josef Kareš, 2021

Na boční stěně panelového domu v ulici Socháňova 1126/13 v pražských Řepích je po červenou uliční cedulí umístěna také modrá smaltovaná dodatková cedule s nápisem:

Pavol Socháň
(6.6.1862- 23.1.1941)
slovenský malíř, umělecký fotograf, publicista, etnograf, spisovatel a vlastenec,
zabýval se lidovým oděvem a zvyky, uspořádal 1.výstavu slovenských výšivek
a krojů, tajemník Museálnej slovenskej společnosti, redaktor deníku Slovenský
svet a novin Národný deník, tvůrce a režisér her pro ochotnické divadlo

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

PEŘINA František, genpor. – na sloupu veřejného osvětlení, ul. Peřinova, Praha 6 – Řepy

V ohybu ulice Peřinova v pražských Řepíách je na sloupu veřejného osvětlení pod červenou uliční cedulí umístěna také modrá smaltovaná dodatková cedule s textem:

genpor. František Peřina
(8.4.1911 – 6.5.2006)
slavný český stíhací pilot 2.světové války nazývaný Generál nebe,
letecké eso, pilot RAF, nositel francouzskéo řádu Čestné legie,
českého řádu Bílého lva a mnoha dalších vysokých vyznamenání

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

České stavovské povstání – na plotě Základní školy T.G.Masaryka, Náměstí českého povstání, Praha 6 – Ruzyně

Foto Josef Kareš, 2021

Na plotě základní školy T.G.Masaryka v ohybu ulice Ruzyňská na Náměstí českého povstání je pod červenou uliční cedulí umístěna modrá smaltovaná dodatková ceduule s textem:

České stavovské povstání
(3.6.1900 – 28.12.1966)
České stavovské povstání, první etapa třicetileté války.
Na paměť protihabsburského povstání v l. 1618 – 1620
na obranu stavovských a náboženských svobod

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy

BENDA Břetislav – Na sloupku před poliklinikou Řepy, Bendova ul., Praha 17

Foto Josef Kareš, 2021

Na kovovém sloupku z boku budovy polikliniky v Řepích, Praha 17, při ústí ulic Bendova a Bazovská je hned pod červenou cedulí s názvem ulice instalována, v této ulici druhá, modrá smaltovaná dodatková informační uliční cedule s textem:

Břetislav Benda
(28.3.1897 – 19.8.1987)
významný český sochař, žák Josefa Václava Myslbeka,
člen výtvarného spolku Mánes, celoživotní umělecký projev
nejlépe vystihují jeho vlastní slova:
„Neznám motiv vzácnější než je lidské tělo, a především ženské“

Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


Další odkazy