RAŠÍN Alois – Na domě čp.562 v Žitné ulici 10 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.562 v Žitné ulici 10 Praha 2 Nové Město je pamětní deska–portrét s reliéfem připomínající atentát na prvního ministra financí ČSR Dr.Aloise Rašína 5.1.1923. Na desce je text:

„Zde padl ve službách vlasti Dr.Alois Rašín“.

Na této desce je i text připomínající jeho syna:

V tomto domě byl 13.12.1939 zatčen gestapem jeho syn, JUDr.Ladislav Rašín (*22.6.1900), poslanec Národního shromáždění, jeden z vůdců domácího odboje. Zemřel v nacistické věznici ve Frankfurtu nad Mohanem 20.3.1945“.