NOVÝ Vilém – Na domě čp. 862 v ulici Milady Horákové 72 Praha 7 Letná

Na domě čp. 862 v ulici Milady Horákové 72  Praha 7 Letná bývala pamětní deska s textem:

Zde žil a pracoval komunistický novinář Vilém Nový 1904-1987“


Vilém Nový byl český novinář a československý komunistický politik. V letech 1939-45 byl v londýnské emigraci. V letech 1945-49 byl šéfredaktorem Rudého práva, členem ÚV KSČ a poslancem Národního shromáždění. V předvečer jeho nedožitých 85.narozenin v květnu 1989 byla mu  odhalena pamětní deska. Po převratu v listopadu 1989 byla deska ostraněna.

6.3.2012

NEJEDLÝ Vít – Na domě čp.1102 v Dienzenhoferových sadech 1 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.1102 v ulici U Dienzenhoferových sadů 1 Praha 5 Smíchov bývala pamětní deska s reliéfním symbolem a textem:

„Zde se narodil umělec bojovník Vít Nejedlý – 1912-1945“ 

Autorem desky byl E.Famíra. Deska byla nejprve přenesena z vnější zdi domu do vestibulu a později i odsud odstraněna.


Vít Nejedlý byl český hudební skladatel, dirigent, publicista, redaktor a muzikolog, syn hudebního vědce a politika Zdeňka Nejedlého. Byl zakladatelem a prvním uměleckým vedoucím vojenského uměleckého souboru československých jednotek v Sovětském svazu.

6.3.2012