BACÍLEK Karel - Na domě čp.387 Trojická ul. 2 Praha 2 Nové Město

BACÍLEK Karel - Na domě čp.387 Trojická ul. 2 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.387 Trojická ul. 2 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem: „V tomto domě žil Karel Bacílek oběť komunistické totality student právnické fakulty UK, který byl komunistickým režimem vězněn a ve věku 29 let popraven dne 24.května 1949 v 5 hodin 30 minut. Mene tekel, mezinárodní projekt proti totalitě. Nezapomeňme! Městská část Praha 2“.

15.6.2014