Bílý Josef - Na domě čp.122 v Mikulandské ulici 22 Praha 1 Nové Město

Bílý Josef - Na domě čp.122 v Mikulandské ulici 22 Praha 1 Nové Město

  

Na domě čp.122 v Mikulandské ulici 22 Praha 1 Nové Město jsou dvě pamětní desky. Na první z nich vlevo od vchodu do domu je text: "JOSEF BÍLÝ ARMÁDNÍ GENERÁL 30.6.1872 - 28.9.1941 V TOMTO DOMĚ ŽIL V LETECH 1937-1939 SE SVOU ŽENOU HANOU HRDINNÝ VOJÁK, PRVNÍ VRCHNÍ VELITEL ODBOJOVÉ ORGANIZACE OBRANA NÁRODA. BYL POPRAVEN NACISTY V RUZYŇSKÝCH KASÁRNÁCH. JEHO POSLEDNÍ SLOVA PŘED STATEČNOU SMRTÍ BYLA: "AT ŽIJE ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA! PSI, PALTE!" Na druhé desce je text: "

"OBRANA NÁRODA V TOMTO DOMĚ V BYTĚ ARMÁDNÍHO GENERÁLA JOSEFA BÍLÉHO BYLA ZALOŽENA V BŘEZNU 1939 PO NACISTICKÉ OKUPACI ČESKOSLOVENSKA VOJENSKÁ ODBOJOVÁ ORGANIZACE OBRANA NÁRODA. NA JEJÍM VZNIKU SE PODÍLELI ELITNÍ GENERÁLOVÉ BÝVALÉ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY, STOVKY BÝVALÝCH VOJÁKŮ, ČLENŮ ČS.OBCE SOKOLSKÉ A DALŠÍCH STATEČNÝCH ČECHŮ. MNOZÍ Z NICH ZA TUTO ČINNOST ZAPLATILI CENOU NEJVYŠŠÍ, SVÝM ŽIVOTEM. ČEST JEJICH PAMÁTCE!".

1.7.2018