ČECH Svatopluk - Na domě čp. 908 v Šimáčkově ulici 17 v Praze 7-Holešovicích

ČECH Svatopluk - Na domě čp. 908 v Šimáčkově ulici 17 v Praze 7-Holešovicích

Na domě čp. 908 v Šimáčkově ulici 17 v Praze 7-Holešovicích je kamenná pamětní deska s reliéfní podobou a s textem „Zde žil a zemřel 23.2.1908 básník Svatopluk Čech. Sokol a Obč.beseda v Praze VII.“ Autory desky jsou J.Gabriel a F.Přítel. Byla odhalena v roce 1928.

*     *     *

 

Na domě čp.134 v ulici Pod Havránkou 15 v Praze 7-Troja je bronzová pamětní deska s reliéfním portrétem a s textem „Zde na Havránce trávil poslední léta svého slavného života miláček národa Svatopluk Čech“. Deska byla odhalena v roce 1923, jejím autorem je J.Mára. V současné době (2009) je dům obklopený neprůhledným zahradním porostem a nepřístupný. Vstupní cesta zahrazena závorou a varovnou tabulkou a zákazem vstupu.