FÜGNER Jindřich - Na domě čp.1437 v Sokolské ulici 43 v Praze 2

FÜGNER Jindřich - Na domě čp.1437 v Sokolské ulici 43 v Praze 2

Na domě čp.1437 v Sokolské ulici 43 v Praze 2 je pamětní deska z černého kamene s textem „Jindřich Fügner Sokolu a vlasti ! 1865“

*     *     *

Na domě čp.1437 v Sokolské ulici 43 je i textová pamětní deska, která připomíná historii a poslání budovy a také to, že tu r.1865 zemřel Jindřich Fügner a dvacet let bydlel spoluzakladatel Sokola a Fügnerův přítel Miroslav Tyrš.