KRÁSNOHORSKÁ Eliška - Na domě čp.242 v Husově ulici 9 v Praze 1

KRÁSNOHORSKÁ Eliška - Na domě čp.242 v Husově ulici 9 v Praze 1

 

Na domě čp.242 v Husově ulici 9 v Praze l  je pamětní deska s rytým textem v žule „Zde v domě čp.242 se narodila 18.listopadu 1847 Eliška Krásnohorská. Minerva 1962“.