LAUBSKÝ Vácslav - Na domě čp.1747 Vladislavova 16 Praha 1 Nové Město

LAUBSKÝ Vácslav - Na domě čp.1747 Vladislavova 16 Praha 1 Nové Město

 

 

Na domě čp.1747 Vladislavova 16 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem: „Léta Páně 1582 věnoval budovu tuto Vácslav Laubský měšťan Nového města pražského starším mistr. Novom. pořádku krejčovského k potřebám cechovním. Na oslavu třistaleté památky zasadilo Společenstvo tuto desku na den sv.Vácslava Léta Páně 1882 by oslavilo památku svého dobrodince“.