ZA KAPLIČKOU - Na plotu domku na rohu uličky Za kapličkou a ulice K Radonicům Praha 9 Satalice

ZA KAPLIČKOU - Na plotu domku na rohu uličky Za kapličkou a ulice K Radonicům Praha 9 Satalice

      

Na plotu domku na rohu uličky Za kapličkou a ulice K Radonicům Praha 9 Satalice je pamětní deska s textem: "Za kapličkou Do r. 1974 ulice U Háje - cesta kolem Satalické obory. Kaple sv. Anny (sv. Anna a sv, Jáchym byli rodiče Panny Marie) je již 300 let (3.8.1713) místo spojené s narozením miminka hraběnky Sporckové. Z vděčnosti za náhlý, ale šťastný porod, slíbila novou kapli. Svůj slib, jak je u šlechticů dodnes zvykem, splnila. Hlavní obraz v kapli má stejného autora, který pracoval na výzdobě pražského Týnského chrámu.

1.10.2017