Pražské pamětní desky

           

Historii národa tvoří lidé a jiní lidé některým z těch tvůrců zasazují pamětní desky a opět jiní lidé si u těch pamětních desek připomínají, kde se tito tvůrci narodili, kde žili a pracovali či kde zemřeli. Mnohé z těch pamětních desek zmizely nebo byly odstraněny, mnohé nové byly odhaleny. Praha je plná pamětních desek, které připomínají významné i méně významné osobnosti ať už z oblasti umění, vědy, historie či politiky. Téměř v každé pražské ulici lze nějakou pamětní desku nalézt. Jen v centru Prahy jich je na 290. Stačí jen chodit ulicemi se vztyčenou hlavou a dívat se kolem sebe. Toulky po těchto místech se staly mojí velkou zálibou, vlastně spíš sběratelskou vášní, která mě vyhání s fotoaparátem tato významná místa zdokumentovat. Na těchto stránkách se chci podělit o výsledky svých toulek Prahou. Děkuji dobrému znalci Prahy panu Josefu Karešovi, který kromě jiných objektů fotografuje i pamětní desky, za spolupráci a pomoc při jejich vyhledávání a úpravách textové části katalogu.

 

 

 

Všechno jednou končí a zbývá už jen málo pamětních desek umístěných na veřejně přístupných místech, o kterých vím a které zařazuji do tohoto katalogu. Zpracovat úplný katalog není snad ani možné. Uvítám každé upozornění na novou pamětní desku, která v tomto katalogu chybí. Existuje však ještě mnoho pamětních desek umístěných uvnitř různých ústavů, nemocnic, úřadů, škol, divadel a jiných objektů, o kterých Pražané ani návštěvníci Prahy nevědí a které připomínají mnohé významné osobnosti, vědce či umělce. Vyhledávání a fotografování takových pamětních desek se věnuje p.J.Kareš a bude je v rámci tohoto souboru prezentovat. Byl k tomu účelu otevřen zvláštní katalog na adrese    www.pametnidesky-in.webnode.cz, Existuje také mnoho  pamětních desek a památníků připomínajících oběti všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Takové jsem do tohoto katalogu zařadil jen výjimečně. V Praze jsou jich stovky a vyhledává je a na svých webových stránkách prezentuje Spolek pro vojenská pietní místa. Najdete je mj.na adrese www.vets.cz .
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog pražských soch

Katalog pražských soch

19.04.2017 11:22
Informace ke katalogu  (bude doplněno)

Zajímavosti

Klub recesistů

18.04.2015 21:26
Možná nevíte, že v Praze existoval ve 30.letech Klub pražských recesistů. Vznikl postupně z hnutí recesistů a měl pevné stanovy a čtyři hodnostní třídy členství, zvanými pagoda. V roce 1937 vydali román Cesta do Bodele  pod jménem autora Pankrác Perla. Kult Pankráce Perly pak v klubu...

Pomník elektrického výboje

14.12.2014 13:59
V zeleném pásu ulice Nikoly Tesly ve stejnojmenném parku v Praze 6 Dejvicích je kamenný hranol a na něm deska s textem: „Nikola Tesla, vědec a vynálezce, se narodil dne 10.července 1856 v rodině srbského duchovního ve vesničce Smiljani na území dnešního Chorvatska. V letech...

Sestry Klenkovy

25.09.2014 14:45
Na vnější straně zdi Olšanského hřbitova nedaleko kostela sv. Rocha Olšanské náměstí Praha 3 Žižkov je kamenná deska s těžko čitelným textem: „Zde dvě sestry spolu spíme, Klenkovy jsme zrozeny, že nás anděl vzbudí, víme, neb jsme v Kristu zrozeny“ Další dvě části desky jsou téměř...

Vysočanský poledník

20.09.2014 16:10
Vyjdete li ze stanice metra Českomoravská a místo do Drahobejlovy ulice sestoupíte několika schody vpravo, dostanete se na malé prostranství před budovou Finančního úřadu pro Prahu 3 a 9. Neměli byste tam přehlédnout záhon zelených keřů a na jednom z nich, na betonovém obrubníku, zajímavou pamětní...

Televizní věž

12.03.2014 11:03
Téměř z každého místa v Praze i blízkého okolí je možné vidět žižkovskou televizní věž. Byla postavena v letech 1985 až 1992 Inženýrskými a průmyslovými stavbami Ostrava podle návrhu architekta Václava Aulického a statiků Jiřího Kozáka a Aleseje Béma. Pražané nebyli zpočátku naklonění výstavbě...

Základní kámen

09.02.2014 10:25
Zavítáte li někdy do Libně na Palmovku, možná si všimnete na rohu ulice Ludmiliny a Na Hrázi mohutného kamene s nápisem: "Základní kámen Centrum Bohumila Hrabala Praha-Libeň 29-III-2004". Centrum mělo být umístěno v polyfunkční budově postavené na náměstí Bohumila Hrabala a mělo v něm m.j. být...

Lípa Jana Nerudy

27.01.2014 18:46
Projdete li se přes most Legií od Národního divadla na Malou Stranu dojdete Vítěznou ulicí na úpatí petřínského svahu. Je to místo, kde kdysi stávala újezdská kasárna a kde v roce 1834 přišel na svět básník a spisovatel Jan Neruda. Jeho mamince Barboře bylo tehdy šestatřicet, tatínek Antonín tady...

Modlitba

22.01.2014 15:59
Vydáte li se někdy navštívit nový židovský hřbitov v Izraelské ulici na Vinohradech, všimněte si hned za vstupní brankou na postranní stěně  informační kanceláře bílé desky s černým písmem. Český nápis vám sděluje, že "Kdo nebyl 30 dnů na hřbitově, modlí se toto" - následující text modlitby je...

Deska na chodníku

22.01.2014 15:24
Naproti strašnického krematoria je za žlutou zdí starý německý evangelický hřbitov. Pokud byste někdy šli po chodníku kolem něj, jistě si všimnete na zemi dvoustranné kamenné desky se znakem městské části, která vám sděluje, že „Chodník byl opraven za finanční prostředky radnice Praha 10 ...

Plácek Podschodama

21.01.2014 11:01
Vydáte li se od stanice metra Želivského Votickou ulicí dolů dojdete k bráně, kde začíná dlouhé schodiště pod nímž pokračuje Votická ulice do ulice Šrobárovy naproti vstupní brány Vinohradské nemocnice. Na úpatí schodiště vás možná zaujme zajímavé místo, o kterém dvě červené desky sdělují, že...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

R /Ř

Nebyly nalezeny žádné záznamy.