Deska – dialog J.A.Komenský a Erasmus Rotterdamský – Mostecká 276/17, Praha 1 – Malá Strana

Foto Václav Bártík. 2012

Při rekonstrukci domu v ulici Mostecká 276/17 na pražské Malé Straně byly instalovány v roce 2008 třímetrové reliéfní vchodové dveře, jejichž autorem byl Petr Císařovský. Příběh dveří se dočtete na stránkách Petra Císařovského www.cisarovsky.com. Vedle dveří visí trojjazyčná deska (česky, holandsky a anglicky) s tímto textem:

čtoucímu pozdrav,
tyto bronzové dveře zobrazují symbolic-
ký dialog mezi Janem amosem komenským
(1592-1670, českým humanistou, pedago-
gem a filosofem) a desideriem erasmem
Rotterdamským (1466-1536, nizozemským
humanistou a katolickým teologem).
dvře navrhl a vytepal Petr císařovský
v letech 2007-2008 při příležitosti restau-
rování domu v mostecké 17/267.

Foto Václav Bártík, 2012
Foto Václav Bártík, 2012
Foto Václav Bártík, 2012
Foto Václav Bástík, 2012

Umístění na mapě


Další odkazy