První plán Prahy

Pojedete li někdy tramvají č.22 na Bílou Horu možná si mezi stanicemi Brusnice-Pohořelec všimnete dlouhé kamenné zdi táhnoucí se po pravé straně od malého parčíku. Možná ale nevíte, že pod touto zdí býval vojenský hřbitov z doby císaře Josefa II. Na zdi opevnění dosud visí mezi mnoha jinými i omšelá náhrobní deska, na které při troše štěstí přečtete jméno Josef Jűttner. Byl to dělostřelecký poručík a učitel na matematické škole pluku. V roce 1812 mu byl svěřen úkol vytvořit plán Prahy, který si císař František I. objednal u nejvyššího purkrabího Kolowrata. Dvakrát musel však poručík Jűttner práci přerušit. Jednou bojoval proti Napoleonově armádě a podruhé byl na několik let odvelen do Mohuče. Roku 1820 České muzeum pak s malou změnou plán vydalo. Byl to první plán Prahy a posloužil m.j. i Antonínu Langweilovi při tvorbě známého papírového modelu Prahy z let 1826-1837.