Bezejmenný medailon

Na Hradčanech malý kousek pod Pohořelcem na pokraji Úvozu je budova švédského velvyslanectví čp.156/13. Pod ní odbočuje cesta na Petřín. Podíváte li se po několika krocích doprava za železnou branku nemůžete si nevšimnout na vedlejší budově areálu velkého medailonu s reliéfem mužské hlavy. Ani na medailonu, ani nikde kolem není jediné slovo, které by prozradilo, komu ta hlava patří. Prý je to hlava původního majitele této rozsáhlé stavby. Zatím se mi nepodařilo něco o něm zjistit. Ale i tak snad za podívání stojí.


Umístění na mapě :