ČAJKOVSKIJ PETR ILJIČ – Na domě čp.564 v Žitné ulici 14 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.564 v Žitné ulici 14 Praha 2 Nové Město bývala bronzová pamětní deska, která připomínala, že v tomto domě dne 15.5.1888 navštívil ruský skladatel Petr Iljič Čajkovskij českého skladatelé Antonína Dvořáka. Text zněl:

„Petr Iljič Čajkovskij 1840-1893 navštívil v tomto domě dne 15.února 1888 Antonína Dvořáka. Jejich přátelství vedlo k prohloubení česko-ruských kulturních styků“.

Autorem desky byl Štefan Malatinec a byla odhalena v roce 1984.

Pamětní deska byla odstraněna a na domě zůstalo jen zřetelné místo, kde byla patrně umístěna. O jejím osudu mi není nic známo.

6.3.2012