GOTTWALD Klement – Na domě čp.606 na Staroměstském náměstí 12 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.606 na Staroměstském náměstí 12 Praha 1 Staré Město bývala pamětní deska ze sliveneckého mramoru a na ní záznam, že Klement Gottwald tu mluvil k pražskému lidu 21.2.1948.

K.Gottwald tehdy promluvil k shromážděnému lidu z balkonu Kinského paláce.

Pamětní deska   k této události byla osazena v r.1953 a po r.1989 odstraněna.

9.3.2012

ŠMERAL Bohumír – Na domě čp.378 Šmeralova 28 Praha 7 Bubeneč

Na domě čp.378 Šmeralova ul. 28 Praha 7 Bubeneč byla pamětní deska s textem:

„V tomto domě žil v l.1936-1938 Bohumír Šmeral, zakladatel Komunistické strany Československa, významný marxista a přední činitel našeho a mezinárodního dělnického hnutí“

Autorem desky byl A.Svoboda. Deska byla osazena v roce 1965. Po listopadovém převratu 1989 byla deska odstraněna.

9.3.2012

LENIN Vladimír Iljič – V domě čp.903 Na výšinách 2 Praha 7 Bubeneč

 V domě čp.903 Na výšinách 2 Praha 7 Bubeneč byla bronzová pamětní deska s textem:

„V hotelu Belveder, který byl v tomto domě se v lednu 1912 setkal V.I.Lenin s některými delegáty VI.pražské konference ruských bolševiků„.

Deska byla osazena v roce 1960 a po převratu v listopadu 1989 byla odstraněna.

9.3.2012