LENIN Vladimír Iljič – V domě čp.903 Na výšinách 2 Praha 7 Bubeneč

 V domě čp.903 Na výšinách 2 Praha 7 Bubeneč byla bronzová pamětní deska s textem:

„V hotelu Belveder, který byl v tomto domě se v lednu 1912 setkal V.I.Lenin s některými delegáty VI.pražské konference ruských bolševiků„.

Deska byla osazena v roce 1960 a po převratu v listopadu 1989 byla odstraněna.

9.3.2012