V. SJEZD KSČ – Na domě čp.1525 ul. Na Maninách 32a (Domovina) Praha 7 Holešovice

Na domě čp.1525 v ul. Na Maninách 32a (Domovina) Praha 7 Holešovice je pamětní deska s textem:

„V této budově se konal ve dnech 18. až. 23.února 1929 historický V.sjezd Komunistické strany Československa. Zde byl zvolen do čela strany soudruh Klement Gottwald. Pod jeho vedením komunistická strana nastoupila slavnou cestu boje k vítězství pracujícího lidu“.

27.6.2012