PRVNÍ PRODEJNA DĚLNICKÉHO SPOLKU KONSUMNÍHO – Na domě čp. 48 Sevastopolská ulice 17 (roh s Černomořskou ul.) Praha 10 Vršovice

Foto Václav Bártík, 2011

Na domě čp. 48 Sevastopolská ulice 17 (roh s Černomořskou ul.) Praha 10 Vršovice je pamětní deska s textem:

NA PAMĚŤ OTEVŘENÍ PRVNÍ PRODEJNY ÚSTŘEDNÍHO DĚLNICKÉHO SPOLKU KONZUMNÍHO V PRAZE 1.BŘERZNA 1906

Foto Václav Bártík, 2011

Aktualizace, červenec 2022:
Nyní je dům zrekonstruován a v prostorách je malá restaurace Café Sladkovský. Pamětní deska je zarostlá zelenou dekorací vchodu.

Foto Jitka Kinterová, 5.7.2022
Foto Jitka Kinterová, 5.7.2022
Foto Jitka Kinterová, 5.7.2022

Deska – dialog J.A.Komenský a Erasmus Rotterdamský – Mostecká 276/17, Praha 1 – Malá Strana

Foto Václav Bártík. 2012

Při rekonstrukci domu v ulici Mostecká 276/17 na pražské Malé Straně byly instalovány v roce 2008 třímetrové reliéfní vchodové dveře, jejichž autorem byl Petr Císařovský. Příběh dveří se dočtete na stránkách Petra Císařovského www.cisarovsky.com. Vedle dveří visí trojjazyčná deska (česky, holandsky a anglicky) s tímto textem:

čtoucímu pozdrav,
tyto bronzové dveře zobrazují symbolic-
ký dialog mezi Janem amosem komenským
(1592-1670, českým humanistou, pedago-
gem a filosofem) a desideriem erasmem
Rotterdamským (1466-1536, nizozemským
humanistou a katolickým teologem).
dvře navrhl a vytepal Petr císařovský
v letech 2007-2008 při příležitosti restau-
rování domu v mostecké 17/267.

Foto Václav Bártík, 2012
Foto Václav Bártík, 2012
Foto Václav Bártík, 2012
Foto Václav Bástík, 2012

Umístění na mapě


Další odkazy

HARLEY CLUB PRAHA – Na domě č. 1489/5, I.P.Pavlova, Praha 2 – Nové Město

Foto Jitka Kinterová, 2022

Na budově bývalého hotelu U Gráffů na pražském náměstí I.P.Pavlova 1789/5, byla dne 21.5.2022 odhalena pamětní deska s tímto textem:

ZDE, V KAVÁRNĚ SPORT BÝVALÉHO HOTELU GRÁF
BYL 25.ÚNORA 1928 ZALOŽEN NEJSTARŠÍ EXISTUJÍCÍ
HARLEY DAVIDSON CLUB NA SVĚTĚ
HARLEY CLUB PRAHA

Foto JItka Kinterová, 2022
Foto JItka Kinterová, 2022
Foto Jitka Kinterová, 2022

Zdroj : www.hdcp.cz
Fotografii poskytl pan Filip Kožner
Event & Creative Director, KEY promotion
Zdroj obrázku www.motor-max.cz

Umístění na mapě


Další odkazy

Základní kámen demokracie – Nad Rybníkem, Praha – Běchovice

Foto Josef Kareš, 2021

Na louce poblíž lesoparku v Běchovicích, kousek cesty po odbočce z ulice Nad Rybníkem dojdete ke kamennému památníku s kovovou pamětní deskou s tímto textem:

ZÁKLADNÍ KÁMEN DEMOKRACIE
VĚNOVANÝ
MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA BĚCHOVICE SVÝM OBČANŮM
DNE 17.LISTOPADU 2009
U PŘÍLEŽITOSTI 20 VÝROČÍ
SAMETOVÉ REVOLUCE A NÁVRATU K DEMOKRACII
VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ
VÁPENNÁ V JESENÍKÁCH

Foto Josef Kareš, 2021
Foto Josef Kareš, 2021

Umístění na mapě


POVSTÁNÍ VE WALTROVCE 1945 – Na objektu Walter v areálu Waltrovky, Walterovo náměstí 329/2, Praha 5 – Jinonice

Zdroj obrázku : www.vets.cz, autor Vladimír Štrupl

Na novém objektu Walter v areálu Waltrovky je umístěna na levé straně vstupu do Canadian Medical pamětní deska. Byla odhalena 1.12.2020 a připomíná plukovníka letectva Václava Vlčka, který se postavil do čela zaměstnanců Waltrovky. Pod jeho vedením se jim podařilo osvobodit místní strojírenský podnik již na začátku pražského povstání 5.května 1945.

Text na desce:

KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY – POVSTÁNÍ VE WALTROVCE

JIŽ NA POČÁTKU PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ 5.KVĚTNA 1945 OSVOBODILI ZAMĚSTNANCI POD VEDENÍM PLK. LETECTVA VÁCLAVA VLČKA CELÝ OBJEKT A.S.WALTER A ZMOCNILI SE NĚMECKÉHO OBRNĚNÉHO VLAKU OHROŽUJÍCÍHO TOVÁRNU.

DNE 7.KVĚTNA PŘIJALI VE WALTROVCE VELITELE VLASOVSKÉ DIVIZE GENMJR. S.K.BUŇÁČENKA, KTERÁ PŘISPĚCHALA PRAŽANŮM NA POMOC. JEJICH DĚLOSTŘELECTVO Z JINONIC ÚČINNĚ ZASÁHLO PROTI RUZYŇSKÉMU LETIŠTI A NĚMECKÝM JEDNOTKÁM NA PETŘÍNĚ.

PO CELOU DOBU BYLA WALTROVKA DŮLEŽITÝM BOJOVÝM, ZÁSOBOVACÍM A KOMUNIKAČNÍM CENTREM POVSTÁNÍ.


Zdroj obrázku: www.vets.cz, autor Vladimír Štrupl

Na levé straně vchodu je umístěna druhá deska, která uvádí seznam zaměstanců umučených a padlých za svobodu v letech 1939 – 1945 :

Zdroj obrázku: www.vets.cz, autor Vladimír Štrupl


Další odkazy