Miranovy duby

Na lesní cestě z Vinoře do Ctěnic v Praze 9 je několik památných dubů vysazených v době selského povstání kolem roku 1773. Připomíná to prostá pamětní deska na jednom z nich, kde je psáno: „Tyto duby jsou chráněny památkovým úřadem. Jsou vysazeny kolem r.1773 v době selského povstání, které vedl Josef Miran rychtář z Přezletic, který to zaplatil životem na šibenici na louce před karlínskou Invalidovnou dne 29.3.1775 „.

Foto Václav Bártík, 2012

Foto Václav Bártík, 2012

Umístění na mapě


Další odkazy