Šafrán a lev

Šafrán a lev nemají na první pohled nic společného, ale v našem případě k sobě patří. Půjdete li se někdy podívat do Náprstkova muzea na Betlemském náměstí a projdete branou domu u Halánků do dvora můžete si všimnout zvláštní staré desky na ochoze. Je na ní erb Václava Krocína z Drahobejhle  (původ­ní jméno Šafránek si přepsal dle tehdejší módy do latiny (crocus – šafrán). V letech 1584-1605 byl pražským primátorem a za zásluhy o obec byl povýšen v roce 1557 císařem Rudolfem II. do vladyckého stavu a roku 1594 do stavu rytířského a v erbu měl lva se šafránovým květem. Václav Krocín koupil v roce 1576 dům na Betlémském náměstí spojil ho s dvěma menšími domy a přestavěl je do podoby renesančního měšťanského obydlí. I když byl koncem 18. stol. ještě upravován, je dnešní dům U Halánků v základě stavebním komplexem z konce 16. st. A právě k přestavbě domu se vztahuje zmíněná deska.