Osamělý hrdina

Rozhodnete li se někdy navštívit nevelký kostelík sv.Klimenta v Kostelní ulici nedaleko vltavského nábřeží v Praze 7 Holešovicích (je přístupný jen každý první čtvrtek v měsíci od 15-17 hodin), neměli byste přehlédnout osamocený hrob hned za bránou v rohu u zdi  bývalého hřbitova, který kostel obklopuje. Je na něm náhrobek s lidově pojatou plastikou rakouského polního myslivce a v jeho dolní části pamětní deska, která dvojjazyčným česko-německým nápisem připomíná hrdinský čin českého vojína v bitvě u Podola za prusko-rakouské války v roce 1866: „Tento statečný hrdina vtrhl dne 26.června 1866 v bitvě u Podola v noci do řeky Jizery a zapálil před blížícím se nepřítelem most. Dne 29.června byl v bitvě u Jičína těžce raněn a do zajetí do Žitavy odvezen Od svého otce do Prahy převezen, podlehl svým ranám 19.října 1866 v stáří 25 roků“. Do hrobu byl později uložen i jeho otec.


Umístění na mapě


Další odkazy