KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY – Na postranní stěně kostela v ulici U milosrdných Praha 1 Staré Město

Na postraní stěně kostela v ulici U milosrdných Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Kostel sv. Šimona a Judy s býv. klášterem Milosrdných bratří goticko renesanční kostel Českých bratří z let 1615-1620. Barokně upravený Janem J.Hrdličkou v první pol. 18.stol. Ilusivní malba hlavního oltáře od Josefa Hagera z r.1773 s obrazem Václava Vavřince Reinera z r.1731. Barokní klášter s nemocnicí budován od první pol. 17.stol. a dokončen podle návrhu Jana J.Hrdličky r.1751. V klášteře působil lékař a hudební skladatel Dr.Jan Theobald Held 1770 1815. Na varhany zde hráli vynikající skladatelé Josef Haydn a W.A Mozart“.

27.11.2012