LEŠETICKÝ EMANUEL Z LEŠETIC – Na sloupku vstupní branky domu čp.1327 Na Doubkově 5 Praha 5 Smíchov

Na sloupku vstupní branky domu čp.1327 Na Doubkově 5 Praha 5 Smíchov je malá pamětní deska s fotoportrétem a neobvyklým textem:

„Na vedlejším domě č. 4/1249 žil Emanuel Lešetický z Lešehradu *15.11.1877 +30.5.1955 Plodný spisovatel, překladatel, mystik, osobnost českého kulturního života první poloviny 20. století. Roku 1911 dal dům postavit, v něm shromáždil rozsáhlou, cennou sbírku českých a světových literárních a historických dokumentů zvanou Lešehradeum, dnes je pouze část archiválií v Památníku národního písemnictví. F.X.Šalda, nejvýraznější kritik meziválečného období, spisovatel a překladatel zde strávil poslední tři roky života (1935-1937)“.


Vedlejší dům čp. 1249/4 ve kterém Emanuel Lešetický z Lešehradu žil.

Desku nechali zhotovit sousedé ke kulatému 60. výročí úmrtí Emanuela Lešehrada a umístili ji na sousedním domě, č. 5, neboť majitelka domu č. 4, kde Lešehradeum stojí, si údajně desku nepřála.

31.12.2015