MARX Karel – Na domě č.16 v Truhlářské ulici Praha 1 Staré Město

 Na místě, kde dnes stojí v Truhlářské ulici Praha 1 Staré Město hotel Grand Majestic Plaza býval dům čp.1117/16 a na něm pamětní deska z červeného mramoru s textem:

„V tomto domě žil za svého pobytu v Praze v l.1874 a 1875 Karel Marx, zakladatel a geniální tvůrce vědeckého socialismu“.

Deska byla zasazena v roce 1953 a po převratu v roce 1989 odstraněna.

9.3.2012

KRUPSKÁ Naděžda – Na domě čp.384 v Černomořské ulici 9 Praha 10 Vršovice

Na domě čp.384 v Černomořské ulici 9 Praha 10 Vršovice byla pamětní deska ze sliveneckého mramoru s textem:

V tomto domě bydlela na jaře r. 1901 Naděžda Konstantinovna Krupská“ .

Autorem desky byl J.V.Švarc.


N.K.Krupská byla sovětskou politickou pracovnicí, pedagožkou a organizátorkou sovětského školství. V červenci 1898 se stala manželkou V.I. Lenina a zůstala s ním do konce života. V Praze byla Krupská v dubnu 1901 u typografa a redaktora Tiskového výboru soc.dem strany F.Modráčka, který jí předal Leninovu tajnou adresu do Mnichova a krátkou dobu u něho bydlela. Jejím jménem byly v minulém režimu pojmenovány i nedaleké bývalé Heroldovy sady. Pamětní deska byla po listopadovém převratu 1989 odstraněna a sady se vrátily opět ke svému původnímu jménu.

9.3.2012