MARX Karel – Na domě č.16 v Truhlářské ulici Praha 1 Staré Město

 Na místě, kde dnes stojí v Truhlářské ulici Praha 1 Staré Město hotel Grand Majestic Plaza býval dům čp.1117/16 a na něm pamětní deska z červeného mramoru s textem:

„V tomto domě žil za svého pobytu v Praze v l.1874 a 1875 Karel Marx, zakladatel a geniální tvůrce vědeckého socialismu“.

Deska byla zasazena v roce 1953 a po převratu v roce 1989 odstraněna.

9.3.2012