KOSTEL SV. VÁCLAVA – Na přední stěně kostela sv.Václava Praha 9 Prosek

Na přední stěně kostela sv.Václava Praha 9 Prosek je pamětní deska s textem:

„Kostel sv. Václava románská trojlodní basilika s presbytářem z 11.stol. upravená po roce 1200 a gotizována roku 1470. Věž z roku 1712 s úpravami 19. a 20.stol. Na hřbitově volně stojící zvonice z roku 1783 a řada cenných náhrobků význačných osobností“.


V roku 2010 byly při východní hřbitovní zdi nainstalovány tři sochy Madon z přírodního kamene (z  mramoru, pískovce a žuly) od sochařky Zuzany Čížkové, současně s tím byly provedeny parkové úpravy okolí kostela.

14.5.2013