PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA – Na temeni kopce Petřín Petřínské sady Praha 1 Malá Strana

Na temeni kopce Petřín Petřínské sady Praha 1 Malá Strana byla pro Zemskou jubilejní výstavu 1891 vystavěna z podnětu Klubu českých turistů volná a pětkrát menší kopie pařížské Eiffelovy věže. Stavba byla zahájena 16.března 1891 a ukončena 20.srpna téhož roku. Po obou stranách vedle vstupních dveří do haly petřínské rozhledny jsou pamětní desky s textem.

Text levé desky:

„Základní údaje o rozhledně na Petříně-Výška I. patra nad podlahou 20’00 m .n.m.-výška II.patra 60’00 m.n.m.–výšková kóta podlahy 324’160 m n.m.-výšková kóta II.patra 384’160 m n.m.-výšková kóta hladiny Vltavy 184,874-rozdíl obou výškových kót 199,286-počet schodů 299-váha železné konstrukce 75.000 kg-šířka základů 300 m²-hloubka základů 11 m²-přípustné zatížení-360 kg na m²-stavba byla schválena magistrátem hl.m.Prahy výnosem ze dne 20.V.1891 č.j. 57384-Obě patra jsou přístupna dvěma od sebe oddělenými schodišti, z nichž jedno slouží pro výstup a druhé pro sestup. Výstup po schodech trvá 4 min.

Text pravé desky:

„Roku 1891 při pořádání Zemské jubilejní výstavy v Praze byla postavena tato rozhledna nákladem a péčí  Družstva rozhledny na Petříně zaps.spol. s r.o. a z pobídky KČT s přispěním hlav.m.Prahy dle návrhů inženýrů Frant.Prášila a Julia Součka Konstrukci zhotovila Mostárna pražská při Českomoravské strojírně v Praze“.

21.5.2013