Alej Hany Benešové – ul.Slavětínská, Praha – Klánovice

Foto Václav Bártík, 2012

Na začátku i na konci aleje ve Slavětínské ulici v Praze – Klánovicích jsou umístěné objekty – plastiky ve tvaru lipového listu n nápisem:

Alej
hANY bENEŠOVÉ
aLEJ

Plastiky stojí ve zvýrazněné kruhové výseči. Výseče jsou vlastně šipky, které vyznačují začátek a konec aleje a směřují přímo na pylony s textem.
Autoři projektu jsou : Josef Vajce, Milan Hrouda, Ondřej Kubík

Foto Václav Bártík, 2012

Reportáž na youtube z 2.11.2020 :


Umístění na mapě


Další odkazy

ZEMSKÉ ZNAKY-FRAGMENTY – Ve vstupní hale stanice metra I.P.Pavlova

Ve vstupní hale stanice metra I.P.Pavlova jsou vpravo na stěně fragmenty českých znaků se lvy a pamětní deska s textem:

„ČESKÝ LEV – FRAGMENTY ZEMSKÉ ZNAKY Z NÁROŽÍ BAROKNÍ BAŠTY ČÍSLO XXVII Opevnění stavěl po roce 1655 Carlo Lurago, od roku  1660 Jan Dominik Orsi. Brána v baště zvaná Svinská byla zazděna v roce 1694. Opevnění  bylo likvidováno od bašty číslo XXVII až po Karlov a to v letech 1891 až 1897. Plastiky byly zachráněny při stavbě metra“.

VYŠEHRADSKÁ GALERIE – Na domě stojícím na místě středověké hradební věže Praha 2 Vyšehrad Vyšehradské sady

Na domě stojícím na místě středověké hradební věže Praha 2 Vyšehrad Vyšehradské sady je pamětní deska s textem:

„Galerie Vyšehrad původně stavba středověké hradební věže, která byla součástí opevnění Vyšehradu z druhé poloviny XIV.stol. z doby Karla IV. Svými základy leží na půdorysu palácové stavby, která byla součástí středověké knížecí a královské akropole. Pozdější barokní úpravy pocházejí z XVIII.stol.“