ZEMSKÉ ZNAKY-FRAGMENTY – Ve vstupní hale stanice metra I.P.Pavlova

Ve vstupní hale stanice metra I.P.Pavlova jsou vpravo na stěně fragmenty českých znaků se lvy a pamětní deska s textem:

„ČESKÝ LEV – FRAGMENTY ZEMSKÉ ZNAKY Z NÁROŽÍ BAROKNÍ BAŠTY ČÍSLO XXVII Opevnění stavěl po roce 1655 Carlo Lurago, od roku  1660 Jan Dominik Orsi. Brána v baště zvaná Svinská byla zazděna v roce 1694. Opevnění  bylo likvidováno od bašty číslo XXVII až po Karlov a to v letech 1891 až 1897. Plastiky byly zachráněny při stavbě metra“.

VYŠEHRADSKÁ GALERIE – Na domě stojícím na místě středověké hradební věže Praha 2 Vyšehrad Vyšehradské sady

Na domě stojícím na místě středověké hradební věže Praha 2 Vyšehrad Vyšehradské sady je pamětní deska s textem:

„Galerie Vyšehrad původně stavba středověké hradební věže, která byla součástí opevnění Vyšehradu z druhé poloviny XIV.stol. z doby Karla IV. Svými základy leží na půdorysu palácové stavby, která byla součástí středověké knížecí a královské akropole. Pozdější barokní úpravy pocházejí z XVIII.stol.“

VYŠEHRADSKÁ BRÁNA TÁBORSKÁ – Na levé straně opevnění u jižní vstupní brány

Na levé straně opevnění u první jižní vstupní brány V Pevnosti 159/5b Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s textem:

„TÁBORSKÁ BRÁNA POSTAVENA V ZEVNÍM BAROKNÍM OPEVNĚNÍ KOLEM ROKU 1655 JAKO ČÁST CELKOVÉHO FORTIFIKAČNÍHO PLÁNU JOSEFA SV.PÁNA PRIAMI ŠL. Z ROVERETA A PÁNA NA LIŠNĚ. DO OBECNÍ SPRÁVY PŘEVZATA R.1683.“