MOROVÝ SLOUP TROJA – Na podstavci morového sloupu na křižovatce Trojské a Schwankovy ulice Praha 7 Troja

Na podstavci morového sloupu na křižovatce Trojské a Schwankovy ulice Praha 7 Troja nedaleko hlavního vchodu do ZOO je pamětní deska s textem:

„Morový sloup ze 16.století upomínal na hřbitov obětí ležících v rokli nad sloupem. Epidemie moru postihly české země v letech 1568, 1582, 1585 a 1599. Sloup zachránili před zničením po roce 1948 lidé z pražské zoologické zahrafy. Obnoveno péčí nadace Quido Schwanka Trója-město v zeleni L.P.2002“.


Sloup je replikou původního sloupu, který se až do roku 1948 nacházel na tomto malém prostranství v Trojské ulici a byl původně považován za sloup viničný. Byl z tohoto místa odstraněn, ale podařilo se ho zachránit a v roce 2002 byl přemístěn do horní části Zoologické zahrady. Nadace Quido Schwanka v letech 1998 – 2002 nechala přes mnohé potíže zhotovit a na původní místo tuto repliku vztyčit.

30.9.2013

KOLBEN Emil – Ve vestibulu stanice metra Kolbenova Praha 9 Vysočany

Ve vestibulu stanice metra Kolbenova Praha 9 Vysočany byla busta Ing.dr.h.c. Emila Kolbena s textem:

„Emil Kolben průkopník českého elektrotechnického průmyslu“ 

Busta byla v září 2013 odcizena.


V září roku 2014 byl místo odcizené busty umístěn v parčíku na křižovatce ulic Sokolovská a Freyova (poblíž stanice metra Kolbenova) skleněný pomník na památku Emila Kolbena. Slavnostního aktu se zúčastnila také vnučka Emila Kolbena paní Andreé Kolbenová.

Aktualizováno: 17.10.2020

SPARTAKOVNA – Na domě čp. 585 v Novovysočanské ul. 15 Praha 9 Vysočany

Na domě čp. 585 v Novovysočanské ul. 15 Praha 9 Vysočany je pamětní deska s moderní plastikou a textem:

Do roku 1937 stávala na tomto místě dřevěná Spartakovna zbudovaná v r. 1922-1924 svépomocí komunistů a pokrokových dělníků Nových Vysočan, kde se více než před půl stoletím formovala KSČ a působila FDTJ. Deska byla zasazena v r.1975 k 30.výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou“.

19.9.2013

RABI LÖW A JEHO DŮM – Na domě čp.55 na rohu ulice Široké a Žatecké 14 Praha 1 Josefov

Na domě čp.55 na rohu ulice Široké a Žatecké 14 Praha 1 Josefov je pamětní deska s plastickým symbolem zlatého lva a trojjazyčným česko-anglicko-hebrejským textem:

„Rabi Löw a jeho dům  v Široké ulici Nacházíte se v Široké ulici v místě, kde si v roce 1581 pořídili svůj první dům rabíni Löw (Maharal) a jeho syn Cotel. Dům s čp. III/V se nacházel na jižní straně Široké ulice kousek od budoucí nové synagogy – mezi domy Jehudy tiskaře a Žalmana šenkýře. Tento dům patřil rodině Becalelů po pět generací.


Poslední léta svého života strávil Maharal v domě čp.91/V, který se nacházel taktéž v této části ulice  a až do demolice v roce 1897 nesl znamení zlatého lva. Dle legendy ho právě v tomto domě navštívil v doprovodu císařského astrologa Tycho de Brahe sám císař Rudolf II.“.

15.9.2013