SPARTAKOVNA – Na domě čp. 585 v Novovysočanské ul. 15 Praha 9 Vysočany

Na domě čp. 585 v Novovysočanské ul. 15 Praha 9 Vysočany je pamětní deska s moderní plastikou a textem:

Do roku 1937 stávala na tomto místě dřevěná Spartakovna zbudovaná v r. 1922-1924 svépomocí komunistů a pokrokových dělníků Nových Vysočan, kde se více než před půl stoletím formovala KSČ a působila FDTJ. Deska byla zasazena v r.1975 k 30.výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou“.

19.9.2013