THUN-HOHENSTEIN Leopold Leonhard Raymund – Na podstavci pomníku na malostranském hřbitově Plzeňská ul. Praha 5 Smíchov

Na podstavci pomníku Leopolda Thun-Hohensteina na malostranském hřbitově Plzeňská ul. Praha 5 Smíchov jsou dvě pamětní desky s latinským textem:

„LEOPOLDO LEONARDO e COMITIBVS a THVN-HOHENSTEIN. PRINCIPI EPISCOPO PATAVINO Aº MDCCXLVIII XV. CAL. MAII in ARCE TESCHINENSI BOHEMIAE NATO. Aº.MDCCCXXVI X CAL. NOV. IN PAVSILIPO SVO CYBVLKA DEFVNCTO. NEPOS GRATVS IOS. MATH. COMES a THVN-HOHENSTEIN.“ a „„TECVM SVAVE DCVS MOS  PIETASQVE CVBANT.

13.2,2014