JAZZOVÁ SEKCE – V parčíku nedaleko ul.Ke krčské stráni Praha 4

V parčíku nedaleko ul.Ke krčské stráni Praha 4 byla na kamenném podstavci pamětní deska s textem:

„Ke 40. výročí ukončení 2. světové války a vzniku Organizace spojených národů vysadila Jazzová sekce květen 1985 Výsadby se v letech 1985-1986 zúčastnili: Kurt Vonnegut, spisovatel John Updike, spisovatel, Gordin Spilling, spisovatel Občané a pracovníci velvyslanectví USA Wendy Lues, Bill Kiehl, John Braun, Madelaine Albright, SamWestgate“. Po zákazu Jazzové sekce a uvěznění výboru v roce 1986 pomník zničila tajná policie. Znovu obnoven ke 33.výročí existence Jazzové sekce květen 2004“.

V březnu 2014 jsem zjistil, že pamětní deska z kamenného podstavce zmizela.

Foto s deskou 3. 7. 2012

foto bez desky  27.3.2014

 1.4.2014  

MOST NA JENERÁLCE – Na mostku přes Šárecký potok v ulici Na Vizírce Praha 6 Dejvice-Jenerálka

Na mostku přes Šárecký potok v ulici Na Vizírce Praha 6 Dejvice-Jenerálka jsou dvě pamětní desky s latinským nápisem.

„PONS ISTE NOVVS LOCOPONTIS VETERIS VTBENEBONO PVBLICO ROSTERORVM SERVIRET NOVITER EX NOVO-AEDIPICATVS EST“

„PONTEM HVNC STRVXIT NOBIS BENEDICTI ABBATIS SICNET LIBERALIS BENICNI–“

1.4.2014