KOSTEL SV.BARTOLOMĚJE KYJE – U vstupní brány kostela sv.Bartoloměje Praha 9-Kyje Prelátská 12

Foto J.Kareš

U vstupní brány do kostela sv.Bartoloměje Praha 9-Kyje Prelátská 12 byla pamětní deska s textem:

„Farní kostel sv.Bartoloměje Románská jednolodní stavba z první poloviny 13.stol., založená pražským biskupem Janem II. Kostel pevnostního charakteru s pravoúhlým kněžištěm, průčelní hranolovou věží v šíři stavby a schodištěm v síle zdi. Vrchol věže upraven r.1864. Tehdy zde byly objeveny gotické nástěnné malby. Významný příklad tribunového románského kostela. Zdejší fara se připomíná již v r. 1306, dnešní stavba je z 18.století“.

22.3.2014 jsem našel na zdi vedle brány již jen čtyři otvory a deska zmizela.

2.4.2014