MUZEUM KAMPA – Na stěně pod vstupními schody do muzea na Kampě Praha 1 Malá Strana

Na stěně pod vstupními schody do muzea na Kampě Praha 1 Malá Strana  je velká skleněná pamětní deska s česko-anglicko textem:

„Muzeum Kampa vzniklo zásluhou Medy Mládkové, známé českoamerické sběratelky umění. Naplnila se její životní vize a historický areál Sovových mlýnů se proměnil v muzeum středoevropského moderního umění. Jedinečnou sbírku, kterou Meda Mládková shromažďovala spolu se svým mužem Janem Mládkem po celý život , nyní darovala městu Praze. Oba manželé byli přesvědčeni, že když přežije kultura, vydrží i národ. Řadu let proto podporovali umělce ze zemí ovládaných komunismem. Vznikla tak rozsáhlá sbírka, která se nyní představuje ve svém novém sídle, rekonstruovaných Sovových mlýnech. První psaná zmínka o mlýnech na Kampě pochází z roku 1393. Je však pravděpodobné, že tu stály již od 10.století. Své jméno dostaly po Václavu Sovovi z Liboslavi, jednomu z prvních majitelů, který získal budovy poničené husitskými válkami v roce 1478 a brzy je zrekonstruoval. V průběhu dalších staletí byly mlýny mnohokrát přestavovány a opravovány nejen po požárech, povodních a válkách, ale i v souvislosti s technickým pokrokem a slohovými proměnami. Koncem 16.století byly po požáru postaveny z kamene a za třicetileté války posloužily švédským vojskům jako dělostřelecká bašta..Převážně renesanční ráz si uchovaly až do poloviny 19.století. Jejich tehdejší majitel František Odkolek pověřil několik předních architektů, aby stavbu zmodernizovali v duchu „amerikánských“ parních mlýnů a zároveň rozšířili na moderní rodinné sídlo s novogotickou romantickou fasádou. Roli 1896 ji opět pohltily plameny. Poté se mlýny už nevrátily ke svému původnímu využití. Roku 1920 je zakoupila pražská obec. V následujících letech sloužily jako rezidence, truhlářské a klempířské dílny i jako sídlo Československé akademie věd. Po dvouleté rekonstrukci, která byla zahájena roku 2000, zůstal zachován charakter stavby z 19.století. Byl však citlivě doplněn novými prvky. Pozoruhodné jsou skleněné lávky, které propojují výstavní sály a osvláštňují terasu. Na koso postavěná skleněná krychle ukončuje schodiště věže. Z dnešního pohledu je zajímavé, že o proměně mlýnů na galerii moderního umění se uvažovalo již v období mezi oběma válkami. Dnes se konečně tento projekt stal i přes zničující povodně z roku 2002 skutečností“.

19.4.2014