KOSTEL SV. MARKÉTY KRÁLOVICE – Na západní stěně kostela sv.Markéty Praha 10 Královice

Na západní stěně kostela sv. Markéty Praha 10 Královice je pamětní deska s textem:

„Kostel sv. Markéty Původní středověký kostel s gotickými zbytky postavený na okraji zaniklého hradiště Šance. Přestavěn v 16.století a do dnešní barokní podoby uveden v letech 1739-1740 stavitelem Tomášem V. Budilem. Spolu se středověkou věžovou tvrzí a vsí vytváří pozoruhodný urbanistický a historický celek“.

24.6.2014