KOSTEL NANEBEVZETÍ P.MARIE DOLNÍ POČERNICE – Na postranní stěně kostelní věže v ul. Národních hrdinů 71, Praha-9 Dolní Počernice

Na postranní stěně kostelní věže v ul. Národních hrdinů 71, Praha-9 Dolní Počernice je pamětní deska s textem:

„Kostel Nanebevzetí P. Marie Původně románská stavba s gotickým presbytářem přestavěná renesančně a upravená novorománsky v r.1887. Zachován pozdně gotický portál do sakristie. Významná stavba tvořící širší areál s bývalým hřbitovem a zámkem. U kostela socha Jana Nepomuckého z počátku 18.stol. a mariánský sloup z roku 1813, na vratech socha sv.Vavřince z 18.století“.

26.7.2014

KOSTEL SV. GABRIELA – Na stěně vedle vstupního schodiště do kostela sv. Gabriela v Holečkově ulici Praha 5 Smíchov

Na stěně vedle vstupního schodiště do kostela sv. Gabriela v Holečkově ulici Praha 5 Smíchov je pamětní deska s textem:

„Kostel a býv. klášter sv.Gabriela postavený v neorománském stylu v r.1888-1891 podle plánů H.Hemptinna a G.Béthuna. Svérázná architektura z období pseudohistorických slohů v XIX.století. V kostele malby beuronské školy“.

12.7.2014

PAMÁTNÍK BITVY U ŠTĚRBOHOL – V parčíku na konci ulice U radiály Praha 10 Štěrboholy

V parčíku na konci ulice U radiály Praha 10 Štěrboholy byl u příležitosti 250 výročí bitvy u Štěrbohol v tzv. sedmileté válce odhalen v roce 2007 kamenný památník s pamětní deskou s textem:

„6.5.1757 Na památku rakouským a pruským vojákům padlým v bitvě u Štěrbohol“.

V r. 2008 byla na žádost rodiny Schwerinů odhalena v kameni u památníku pamětní deska veliteli pruslých vojsk generálovi polnímu maršálovi K. Christoph Gr. v. Schwerinovi. V r. 2009 byla u památníku odhalena také pamětní deska veliteli rakouských vojsk maršálovi Maxmiliánu Brownovi.z Mountany a Camus.

6.7.2014

KOLBEN Emil – Na domě čp.976 Hradešínská ul. 1 Praha 10 Vinohrady

Na domě čp.976 Hradešínská ul. 1 Praha 10 Vinohrady je pamětní deska s textem:

„Zde žil Emil Kolben (1862-1943) jeden z nejvýznačnějších českých elektrotechniků a podnikatelů. V roce 1943 byl kvůli svému židovskému původu odvlečen do koncentračního tábora. Odkaz jednoho ze zakladatelů ČKD však přetrvává dodnes. Vila je od roku 2014 v majetku Prahy 10.“

1.7..2014