PAMÁTNÍK BITVY U ŠTĚRBOHOL – V parčíku na konci ulice U radiály Praha 10 Štěrboholy

V parčíku na konci ulice U radiály Praha 10 Štěrboholy byl u příležitosti 250 výročí bitvy u Štěrbohol v tzv. sedmileté válce odhalen v roce 2007 kamenný památník s pamětní deskou s textem:

„6.5.1757 Na památku rakouským a pruským vojákům padlým v bitvě u Štěrbohol“.

V r. 2008 byla na žádost rodiny Schwerinů odhalena v kameni u památníku pamětní deska veliteli pruslých vojsk generálovi polnímu maršálovi K. Christoph Gr. v. Schwerinovi. V r. 2009 byla u památníku odhalena také pamětní deska veliteli rakouských vojsk maršálovi Maxmiliánu Brownovi.z Mountany a Camus.

6.7.2014