LETENSKÝ PROFIL – Na skalní stěně v ulici U bruských kasáren Praha 1 Malá Strana

Na skalní stěně v ulici U bruských kasáren Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s dvojjazyčným česko-anglickým textem:

„Letenský profil Tento geologický odkryv je typovým profilem-stratotypem letenského souvrství svrchního ordoviku pražské pánve (regionální stupeň Beroun=střední sandbian). Nad tímto odkryvem má patronát Česká geologická služba“.

3.9.2014