ŠKVORECKÝ Josef – Na domě čp.1707 v Patočkově ul. 101 Praha 6 Břevnov

Na domě čp.1707/ v Patočkově ul. 101 Praha 6 Břevnov byla odhalena pamětní deska s textem:

„V tomto domě žil v letech 1960-1969 významný český prozaik Josef Škvorecký spoluzakladatel exilového nakladatelství ´68 Publishers v Torontu Městská část Praha 6 * 2014“.

Autorem pamětní desky je grafik Jan Dvořák ve spolupráci s Radko Šťastným. Na desce je motiv karikatury od Ondřeje Suchého s podpisem spisovatele.

12.10.2014