MUCHKA Emanuel – Na budově základní školy v Písnici, ul. Ladislava Coňka 40/3, Praha Libuš-Písnice

Na budově základní školy s rozšířenou jazykovou výukou v Praze 4 – Písnici je umístěna deska s textem:

V této škole v letech 1913-1939 učil a žil řídící učitel Emanuel Muchka (*15.1.1879 Kamenný Přívoz, + 8.3.1946 Praha) Pocházel z učitelské rodiny. Byl učitelem, kronikářem a radním v Písnici. Působil v mnoha místních komisích, byl zakládajícím členem Bolzanova sirotčince učitelského, písnické tělovýchovné jednoty Sokol a čtenářského spolku Slavoj, inicioval založení Lidové školy hospodářské v Písnici. Jeho zásluhou byla škola v roce 1933 přestavěna do dnešní podoby. Od roku 1934 v obci působil jako vládní komisař a po dva roky také jako starosta. Pamětní desku k 130. výročí školy věnovala MČ Praha -Libuš


Umístění na mapě


Další odkazy:

MYSLÍK Adam z Hyršova – Na domě čp.171 v Myslíkově ulici 31 Praha 1 Nové Město

Na domě čp.171 v Myslíkově ulici 31 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Dům někdy rodiny Myslíků z Hyršova. Adam M. z H. na Radici a Košířích náležel od r. 1553 k stavu českého rytířstva. +1581. Nákladem Vojt.Veselého L.P.1864“

Pojmenování ulice údajně vzniklo omylem, neboť rohový dům s ulicí Spálenou nepatřil jmenovanému, jak uvádí deska na domě, ale Eliáši Myslichovi z Vilimštejna, v 17. století komorníku při zemských deskách

MYSLBEK Josef Václav – Na domě čp.205 na Smetanově nábřeží 22 v Praze 1 Staré Město

Na domě čp.205 na Smetanově nábřeží 22 v Praze 1 Staré Město je pamětní deska s bustou (autoportrét z roku 1903) a textem:

„Zde žil a zemřel sochař J.V.Myslbek 20.VI.1848 -2.VI.1922 Věnovala Česká akademie věd a umění“.“

Na podstavci busty jsou reliéfní portréty matky a přátel-J.Hlávky s chotí, J.Stupeckého, J.Thomayera, J.Vrchlického a arch.J.Zeyera – bronz na žule uspořádal L.Kofránek 1948.