KAMENNÝ KŘÍŽ-V parčíku u kostela sv.Jindřicha Jindřišská ul Praha 1 Nové Město

V parčíku u kostela sv.Jindřicha Jindřišská ul Praha 1 Nové Město je na kamenném kříži pamětní deska s textem:

„Tento kamenný kříž daroval katolikos všech Arménů Garegin II. na památku oficiální registrace arménské apoštolské církve a jako výraz arménsko-českého přátelství 24.4.2014“

DŮM PETERKŮV – Na stěně u vstupních dveří do obchod u v domě čp.777 Václavské náměstí 12 Praha 1 Nové Město

Na stěně u vstupních dveří do obchodu v domě  čp. 777 Václavské náměstí 12 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Peterkův dům. Dům postaven roku 1899 podle projektu Jana Kotěry. Výzdoba fasády od Josefa Pekárka a Stanislava Suchardy. Vývojově vyznamné dílo české architektonické secese“.

19.10.2014