OBYTNÝ DŮM čp.729 Janáčkovo nábřeží 31 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.729 Janáčkovo nábřeží 31 Praha 5 Smíchov je smaltovaná deska s textem:

„Novorenesanční dům z konce 19.stol. navrhl arch. Jan Zeyer. Nároží 4.patra je zdobené figurami českých kněžen a královen, nároží 3.patra do ulice P.Švandy ze Semčic zdobí výjev s věštbou kněžny Libuše. Pobýval zde (1913-1936) Kamil Krofta, bývalý ministr zahraničí (1936-1938).

23.5.2015