KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO – U kostela Praha 5 Radlice

Na přední stěně kaple sv. Jana Nepomuckého U kostela Praha 5 Radlice je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Kaple sv. Jana Nepomuckého architektonicky hodnotná stavba postavená na původní vesnické návsi r. 1722. Socha světce před kaplí z poloviny XIX. století“.

27.6.2015Další odkazy