CIHLÁŘKA – Na kamenném sloupku vstupní branky k domu čp.171 U Mrázovky 20 Praha 5 Smíchov

Na kamenném sloupku vstupní branky k domu čp.171 U Mrázovky 20 Praha 5 Smíchov je smaltovaná pamětní deska s textem:

„Cihlářka Původní viniční usedlost. Nynější barokní budova, vně novodobě upravená, má dochován strop z počátku 18.století, terasa z poloviny 19.století“.

7.8.2015