VALLA Bedřich- Na domě čp. 546 Kafkova ul. 27 Praha 6 Dejvice

Na domě čp. 546 Kafkova ul. 27 Praha 6 Dejvice je pamětní deska s textem:

„Zde žil v letech 1935-1944 pplk. Bedřich Valla – Šíp důstojník Generálního štábu armády ČSR – člen organizace Obrana národy – člen náčelnictva Svazu Junáků, skautů a skautek RČS – zakladatel a vůdce I. junáckého střediska v Dejvicích a tvůrce skautské branné výchovy – nositel Československého válečného kříže z r. 1939, Zlatého junáckého kříže 1939 – 1945, narozen 21.1.1892 v Náměšti nad Oslavou – zemřel 20.5.1945 po útrapách věznění v terezínské malé pevnosti“.

28.11.2015