HUS Jan – Na boční stěně u vstupních dveří do Betlémské kaple Betlémské nám. Praha 1 Staré Město

Na boční stěně u vstupních dveří do Betlémské kaple Betlémské nám. Praha 1 Staré Město je mramorová pamětní deska s textem:

„Památka z domu v němž bydlel Mistr Jan Hus co kazatel Betlémské kaple“.

6.3.2016