MALOSTRANSKÝ HŘBITOV – Na ohradní zdi malostranského hřbitova Plzeňská ul. Praha 5 Smíchov

Na ohradní zdi malostranského hřbitova Plzeňská ul. Praha 5 Smíchov je deska s německým nápisem:

Im Jahre 1786 ist dieser Bagräbnissort errichtet und an diesel Seite zu begraben angefangen worden“. 

(V roce 1786 byl tento hřbitov zřízen a na této straně se začalo s pohřbíváním)

27.8.2016